T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
NiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiedobczyce - Niewiadom
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Po sąsiedzku o rewitalizacji społecznej (21 marca 2014)

przedstawiciele obydwu partnerstwprzedstawiciele obydwu partnerstw

W pierwszy dzień wiosny (21.03.2014r.) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku odbyło się spotkanie dwóch partnerstw zaangażowanych w projekt rewitalizacji społecznej.

 

Przyczynkiem do spotkania było zawiązanie w Czerwionce-Leszczynach partnerstwa przez tamtejszy Ośrodek Pomocy Społecznej, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

 

Projekt pn. „Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Z tego samego źródła mógł zostać zrealizowany rybnicki projekt "T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma". Z tą różnicą, że wtedy był to projekt pilotażowy i do udziału w konkursie uprawnione były wyłącznie gminy (Jednostki Samorządu Terytorialnego) wpisane na listę selekcyjną opracowaną przez CRZL.

 

W czasie spotkania przedstawiciele projektu "T:RAF - Twój, Rozwój, Aktywność, Forma" (Jerzy Kajzerek - Dyrektor OPS, Mirosław Górka - koordynator oraz Jolanta Wachowicz - księgowa) opowiedzieli o partnerskiej inicjatywie realizowanej od 01.09.2011 do 31.12.2012 roku w dwóch rybnickich dzielnicach - w Niedobczycach oraz w Niewiadomiu. Zwrócili szczególną uwagę na zasady finansowania i kwalifikowalności wydatków, przepływu informacji, doboru beneficjentów, współpracy z Instytucją Pośredniczącą. Odpowiadali chętnie na pytania przedstawicieli projektu  "Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności"

 

Spotkanie było także okazją do omówienia kwestii rewitalizacji w obydwu gminnach oraz dobrych praktyk na szczeblu krajowym. Na zakończenie spotkania każdy z partnerów projektu „Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności” otrzymał z 108 stronnicową publikację T:RAF, która jest zapisem blisko 15 miesięcznej pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika Boguszowic „17-tka”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Rybnickiego Klubu Piłkarskiego - Szkółka Piłkarska ROW Rybnik.


Galeria zdjęćNewsletter

Zapisz się do newslettera, a prześlemy Ci najnowsze informacje o projekcie!

 

 

Newsletter

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-200 Rybnik

ul. Żużlowa 25

tel. +48 32 422 11 11 w. 35

Mirosław Górka - koordynator

e-mail:koordynatorops@trafrybnik.pl

biuro projektu:

e-mail:biuroops@trafrybnik.pl

Program UE

  • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
  • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  • Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Strona Internetowa Bez Barier
Serwis spełnia wytyczne dostępności WAI:AA (WCAG 1.0 Priority 2) oraz Section 508