T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
NiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiedobczyce - Niewiadom
Jesteś tutaj: Strona główna » O projekcie

O projekcie

Projekt pt "T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma" jest inicjatywą Partnerską Miasta Rybnik, w imieniu którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku (lider) wraz z trzema organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika Boguszowic „17-tka”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW Rybnik) podjął się pilotażowych działań z rewitalizacji społecznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 15-25 lat reprezentujących następujące grupy problemowe: samotne matki, kobiety w ciąży, rodzice, osoby chore i niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społ., osoby, które przerwały kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym z terenu dwóch dzielnic Rybnika: Niedobczyc i Niewiadomia.


Cele szczegółowe:


1. Podnoszenie kompetencji rodziny poprzez:
-  poradnictwo specjalistyczne, w tym rodzinne, pedagogiczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe oparte na kompleksowej i systemowej pracy z rodziną;
- szkolenia i warsztaty;

- wdrażanie rozwiązań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych, itp. służących wzmacnianiu relacji i więzi rodzinnych oraz środowiskowych.
2. Zapewnienie rodzinom, zagrożonym umieszczeniem dziecka poza rodziną, asysty rodzinnej;

3. Pomoc w pokonywaniu fizycznych ograniczeń i mentalnych barier poprzez zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej; 
4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży wsparcia w placówkach środowiskowych;
5. Objęcie dzieci i młodzieży pomocą w środowisku otwartym przez streetworkerów;
6. Skoordynowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych, otwarcia przestrzeni publicznej dla rodzin i wykorzystania istniejącej infrastruktury społecznej zgodnie z potrzebami lokalnymi;
7. Wykorzystanie trzech metod pracy socjalnej (indywidualnej, grupowej i środowiskowej).

 

Okres realizacji został przewidziany na okres od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

 

Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 414 119, 76 PLN


Newsletter

Zapisz się do newslettera, a prześlemy Ci najnowsze informacje o projekcie!

 

 

Newsletter

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-200 Rybnik

ul. Żużlowa 25

tel. +48 32 422 11 11 w. 35

Mirosław Górka - koordynator

e-mail:koordynatorops@trafrybnik.pl

biuro projektu:

e-mail:biuroops@trafrybnik.pl

Program UE

  • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
  • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  • Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Strona Internetowa Bez Barier
Serwis spełnia wytyczne dostępności WAI:AA (WCAG 1.0 Priority 2) oraz Section 508