T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
NiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiedobczyce - Niewiadom
Jesteś tutaj: Strona główna » Partnerzy » Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS jest pozarządową organizacją wspierającą. Zostało utworzone w 2002 roku przez ludzi, dla których ważna była pomoc innym w rozwiązywaniu ich problemów. Dzięki pracy członków i wolontariuszy Stowarzyszenie CRIS systematycznie rozszerza obszar zagadnień, którymi się zajmuje.

 


Wspieranie organizacji pozarządowych

 

Głównym celem Stowarzyszenia CRIS jest pomaganie innym organizacjom. Natychmiast po rozpoczęciu działalności utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia dla organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Wspieramy stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne i lokalnych liderów. Udzielamy wszelkiej pomocy w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Współpraca z samorządami terytorialnym
Ważną grupę odbiorców naszych działań stanowią samorządy terytorialne i ich instytucje. Zespół Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tworzą specjaliści
– praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, tworzeniu programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi
i prowadzeniu szkoleń.

Szkolenia
Realizując naszą misję rokrocznie zwiększamy liczbę szkoleń, które cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem. Posiadamy patronat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń na temat instrumentów polityki strukturalnej UE. Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00153/2006.

Animacja
Podejmujemy działania w zakresie animacji, czyli metody pobudzania do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Animacja odnajduje twórczy potencjał
w ludziach i instytucjach, a za ich sprawą uruchamia siły tkwiące w środowisku.

Informacja dla młodzieży
Dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą prowadzimy punkt Eurodesk - europejski program informacyjny.

Projekty
Pracujemy metodą projektową. Wyszukujemy źródeł finansowania na realizację zadań, które wpisują się w naszą misję i przygotowujemy wnioski do konkursów grantowych. Gdy projekt zyska uznanie komisji grantowej rozpoczyna się długi proces zarządzania projektem. Zazwyczaj realizujemy około 10 projektów jednocześnie.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego i jako jedyna organizacja
z województwa śląskiego należymy do elitarnej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Staramy się upowszechniać i doskonalić sprawność zbiorowego dążenia do celu wspólnych pragnień. Uważamy, że jest to umiejętność podstawowa
w krajach demokratycznych. Wskazujemy drogę ludziom, którzy chcą pomagać innym
i zmieniać świat wokół siebie. Pokazujemy jak to robić efektywnie. Dzięki nam pomysły ludzi na zmianę rzeczywistości mogą zostać zrealizowane.

Ważne wydarzenia w historii CRIS:
2002 - utworzenie Ośrodka Wsparcia dla organizacji pozarządowych Subregionu Zachodniego;
2003 - nawiązanie współpracy z serwisem NGO.PL, administrowanie śląskim serwisem regionalnym www.slask.ngo.pl
2004 - przystąpienie do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
2004 - uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
2005 - zarejestrowanie CRIS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach jako instytucji szkoleniowej
2006 - uzyskanie patronatu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń
na temat instrumentów polityki strukturalnej UE
2007 - zawiązanie Federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2008 - utworzenie sieci 18 inkubatorów trzeciego sektora w województwie śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim


Newsletter

Zapisz się do newslettera, a prześlemy Ci najnowsze informacje o projekcie!

 

 

Newsletter

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-200 Rybnik

ul. Żużlowa 25

tel. +48 32 422 11 11 w. 35

Mirosław Górka - koordynator

e-mail:koordynatorops@trafrybnik.pl

biuro projektu:

e-mail:biuroops@trafrybnik.pl

Program UE

  • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
  • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  • Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Strona Internetowa Bez Barier
Serwis spełnia wytyczne dostępności WAI:AA (WCAG 1.0 Priority 2) oraz Section 508